JP Veterinarska Stanica Lukavac organizuje vakcinaciju lovačkih pasa na nivou Općine Lukavac